Usluge

Legalizacija građevina
Posebna geodetska podloga – PGP
Upis objekta u katastar i gruntovnicu
Parcelacijski elaborat
Usklađenje podataka katastra i zemljišne knjige
Iskolčenje građevina i obnova međa
Situacijski nacrt
Uređivanje međa
Etažiranje nekretnine
Geodetski nadzor
Praćenje pomaka i deformacija
Izmjera vodova
Geoinformacijski sustavi
Kartografski prikazi